NAŠE VIZE

Naší vizí je znovuobnovení výroby kvalitních mýdel v Čechách a navázání na její stoletou tradici.

Chceme být jedničkou nejen na českém trhu ale také jedním z leaderů na trhu evropském.

Jsme otevřeni novému vývoji a sledujeme trendy v našem oboru.

V oblasti výroby mýdel chceme upevnit naši silnou pozici a nadále ji rozvíjet.

Chceme vytvářet motivující pracovní prostředí a rozvíjet talent našich zaměstnanců.

NAŠE MISE

Posláním SOAP Sokolov s. r. o. je budování dlouhodobých a  vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, kterým se vždy snažíme nabídnout optimální řešení jejich potřeb.
Poskytujeme služby světové úrovně, díky tomu trvale zvyšujeme hodnotu  společnosti.

Požadavky zákazníků jsou pro nás výzvou, ne překážkou. Klíč k jejich řešení je  vzájemná komunikaci s klientem  a naše cílevědomá, svědomitá práce.
Soap Sokolov s.r.o. je odpovědným zaměstnavatelem, který  klade důraz na  týmovou spolupráci, ale i osobní rozvoj každého z našich zaměstnanců.

Jsme tým, který vždy táhne za jeden provaz.

Kam směřujeme?

ZE SRDCE EVROPY DO CELÉHO SVĚTA